Paula_C.jpg

olá.

bem vindos ao urbanista, um magazine de estilo e tendências urbanas.

se...

... está sol, porque não tentar?

Có một partner tập luyện cùng như thế này cũng là một cách rất hữu ích để duy trì động lực tập đấy ;)Partner Workout....

Posted by NShape Fitness on Monday, 5 January 2015

#fitness #workout #beach

girls just wanna have fun...